PUPUH SUNDA

PUPUH SUNDA
PUPUH SUNDA, Indonesia dihuni oleh bersuku-suku, sehingga membuat negara kita kaya akan seni budaya. Salah satunya suku sunda tempat saya berada. nah salah satu Seni sunda adalah Pupuh. "Pupuh téh nyaéta wangun puisi lisan tradisional Sunda (atawa, mun di Jawa, katelah ogé macapat) nu tangtu pola (jumlah engang jeung sora) kalimahna. Nalika can pati wanoh kana wangun puisi/sastra modérn, pupuh ilahar dipaké dina ngawangun wawacan atawa dangding, luyu jeung watek masing-masing pupuh nu ngawakilan kaayaan kajadian nu keur dicaritakeun. Pupuh téh kauger ku guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyaéta patokan jumlah padalisan dina unggal pada sarta lobana engang dina unggal padalisan, sedengkeun guru lagu nyaéta patokan sora vokal dina tungtung unggal padalisan atawa dang-ding-dung-na sora vokal dina engang panungtung".
https://su.wikipedia.org/wiki/Pupuh.

    Berikut 17 Lirik Pupuh Sunda :