Minggu, 30 April 2017

Lirik Pupuh : Magatru - Pupuh Sunda

Lirik Pupuh : Magatru - Pupuh Sunda

Lirik Pupuh : Magatru - Pupuh Sunda
Watek: Menggambarkan rasa sedih, penyesalan (handeueul) oleh perilaku sendiri, atau menasehati (mapatahan).
Guru Wilangan dan Guru Lagu: 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o

Lirik Pupuh Magatru
Majalaya, Ciparay, Banjaran, Bandung  12-u
Kopo reujeung Cisondari  8-i
Cicalengka, Ujung Berung  8-u
Rajamandala, Cimahi  8-i
Leles, Limbangan, Tarogong  8-o

Panambih:

Sukuna pakepit tilu
Panonna opat harerang
Leumpangna semu nu lesu
Ngalengkah teu bisa gancang
————————-
Laras: Madenda
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 4 September 2004


  • Lirik Pupuh : Magatru

Nun sumuhun nu ieu namina curuk
Nu sisi namina cingir
Nu tengah namina jajangkung
Nu deukeut cingir namina jariji
Anu pangageungna jempol
  • Lirik Pupuh : Magatru
Dupi irung lemesna teh nya pangambung,
Pipi mah disebat damis,
Upami buuk mah rambut,
Ceuli sok disebat cepil,
Kasarna angkeut mah gado

  • Lirik Pupuh : Magatru
Laras : Degung
Surupan : 5 = Kenong/Loloran

Bebas wirahmah

Coba teguh naon nu sukuna tilu  12-u
Panon opat henteu galib  8-i
Leumpang rumanggieung laun  8-u
Estuning ku matak watir  8-i
Dongko bari aha oho  8-o

Panambih:

Sukuna pakepit tilu
Panonna opat harerang
Leumpangna semu nu lesi
Ngalengkah teu bisa gancang

Hulu nutug buntutna ngacung ka luhur
Buluna carentik rintit
Matana mangpuluh-puluh
Rasa haseum semu amis
Rajeg narantung di kebon

Buntutna ngacung ka langit
Buluna carentik rintit
Matana mangpuluh-puluh
Tangginas anu rek neguh

Aya sumur diawang awang ngagantung
Caina herang tur amis
Eusi daging bodas alus
Nyokotna estu babari
Boh dicokel, boh dikerok

Sumurna diawang awang
Caina amis tur herang
Dagingna bodas ngageunyas
Mesekna kudu di kupas


EmoticonEmoticon