Minggu, 30 April 2017

Lirik Pupuh : Gambuh - Pupuh Sunda

Lirik Pupuh : Gambuh - Pupuh Sunda

Lirik Pupuh : Gambuh - Pupuh Sunda
Watek: bingung, samar polah atawa tambuh laku.
Sapada 5 padalisan.
Guru Wilangan dan Guru Lagu : 7 - u, 10 - u, 12 - i, 8 - u, 8 - o

Ngahuleng banget bingung ( 7 – u )
henteu terang ka mana ngajugjug ( 10 – u )
turug turug harita teh enggeus burit ( 12 – i )
panon poe geus rek surup ( 8 – u )
keueung sieun aya meong ( 8 – o )

Ngahuleng banget bingung
Heunteu terang kamana nya indit
Turug-turug harita teh, enggeus burit
Panonpoe geus rek surup
Keueung sieun, aya meong

Panambih:

Hulang-huleng, hulang-huleng
Ngahuleng ngaraga meneng
Hate ratug, tutunggulan
Heunteu terang, kaler-kidul
Turug-turug, turug-turug
Harita teh, enggeus burit
Panonpoe geus rek surup
Keueung sieun aya meong
———————-
Laras: Pelog
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan
Titimangsa: 27 Agustus 2004
Sumber:
[geocities.@]
[www.angeltowns3.@]


  • Lirik Pupuh Gambuh Beurit Lintuh

Tuh itu beurit lintuh 7-u,
Mani rendeuy anakna sapuluh 10-u,
Arilikan gambarna masing taliti 12-i
Anakna kabéh ngariung 8-u
Saregep hormat ka kolot 8-o

Indungna pok Mitutur 7-u,
Anaking kudu waspada hirup 10-u,
Lamun manggih hakaneun nga gantung seungit 12-i
Omat ulah rek katipu 8-u
Sabab enggeus rea conto 8-u

Indung beurit di kukuntit
Ku anakna nu sapuluh
Indung gerah anak bungah
Sempal guyon jeung ngaguruh
Terus jempe simpe rehe
Kabeh anak ngariung
Bari sikep jeung paregep
Ngabandungan Sabda indung

Indung beurit pok wawangkit
Anaking kudu waspada
Entong moho ku pangolo
Bisi tamatna cilaka

Kadaharan jadi eupan
Ngagantung matak kabita
Lamun gawok popolohok
Raga papisah jeung nyawa


  • Lirik Pupuh : Gambuh

Coba Pada-Pada Teguh 7-u
Anu Lintuh Awakna Bayuhyuh 10-u
Pagawean Aya Di Sawah Pa Tani 12-i
Papasangan Sok Diadu 8-u
Eta Teh Munding Jeung Kebo 8-o

Digawe Pasusubuh 7-u
Ti Isuk-Isuk Terus Digayuh 10-u
Kia Mideur Kia Mideur Bari Seuri 12-i
Pa Tani Terus Ngalagu 8-u
Tungtung Gawe Geus Katembong 8-o


  • Lirik Pupuh : Gambuh

Ngahuleung Banget Bingung
Henteu Terang Kamana Nya Indit
Turug-Turug Harita Teh, Enggeus Burit
Panon poe Geus Dek Surup
Keueung Sieun, Aya Meong

Hulang-huleng, hulang-huleng
Ngahuleng ngaraga meneng
Hate ratug, tutunggulan
Heunteu terang, kaler-kidul
Turug-turug, turug-turug
Harita teh, enggeus burit
Panonpoe geus rek surup
Keueung sieun aya meong


EmoticonEmoticon