Rabu, 22 Februari 2017

Lirik Pupuh : Dangdanggula - Pupuh Sunda

Lirik Pupuh : Dangdanggula - Pupuh Sunda

Lirik Pupuh : Dangdanggula
Watek : Menggambarkan rasa kedamaian (katengtreman), keindahan (kawaasan), keagungan (kaagungan), atau kegembiraan (kagumbiraan)
Guru Wilangan dan Guru Lagu : 10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a

Mega beureum surupna geus burit
Ngalanglayung panas pipikiran
Cikur jangkung jahe koneng
Naha teu palay tepung
Sim abdi mah ngabeunying leutik
Ari ras cimataan
Gedong tengah laut
Ulah kapalang nya bela
Paripaos gunting pameulahan gambir
Kacipta salamina
——————————-
Laras: Pelog, Sorog
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan
Titimangsa: 26 Agustus 2004
Sumber:
[www.angeltowns3.@]

Pupuh Dangdanggula Milang Kala
Dinten ieu estu bingah ati
Ku jalaran panceg milang kala
Kenging kurnia ti Alloh
Rehing nambihan umur
Tepung taun umur sim Abdi
Heunteu weleh neneda
Ka Gusti nu Agung
Malar umur teh mangpa'at
Tebih bahla turta pinarinan rijki
Sumujud ka Pangeran

Pupuh Dangdanggula Lambang RI
Laras : pelog
Surupan : sorog (1=panelu)

Bebas Wirahma

Lambang R.I. jero ngandung harti (10i)
Lamun bener di amalkeunana (10a)
Persatuan tangtu tembong (8o)
Teu cukup ku disebut (7u)
Atawa na apal na biwir (9i)
Bhineka tunggal ika (7a)
Maksudna gumulung (6u)
Kabeh seler-seler bangsa beda-beda (12a)
Tatapi asal sa getih (8i)
Beda tapi sa asal (7a)

[Tandak Panambih]

Hiji basa, hiji bangsa
Basa bangsa, Indonesia
Hiji bangsa, hiji nusa
Nusa tunggal, Nusantara
Seler-seler, suku bangsa
Di wewengkon, mana-mana
Sakasuka, sakaduka
Wujud bangsa, Indonesia


EmoticonEmoticon